Μικτά Βιομετρικά Συστήματα

multibiometrics 83x40 Ένα μικτό βιομετρικό σύστημα ταυτοποίησης (multi-biometrics) συνδυάζει δύο ή περισσότερες βιομετρικές μεθόδους, εκμεταλλευόμενο τα πλεονεκτήματα καθεμίας από αυτές για την επίτευξη ακόμα μεγαλύτερης πιστότητας και αξιοπιστίας. Αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα σημαντική για συστήματα, που χρησιμοποιούν διαδικασίες 1:Ν–ταυτοποιήσεων και διαχειρίζονται μεγάλες βάσεις δεδομένων, διότι μειώνουν την πιθανότητα αποδοχής σφάλματος.