Η Eταιρεία

Η Eταιρεία

Είμαστε μία δυναμική εταιρεία στην αιχμή της Επιστήμης και της Τεχνολογίας της Πληροφορικής με δραστηριότητα κυρίως στους τομείς ανάπτυξης και προώθησης ολοκληρωμένων πρωτοποριακών λύσεων πληροφορικής και εξειδικευμένων εφαρμογών Υψηλής Τεχνολογίας.

Στη μέχρι στιγμής παρουσία μας στο χώρο από το 2004 έως σήμερα, κατορθώσαμε με συνεχή ανάπτυξη να εδραιώσουμε την παρουσία μας σε όλη  την Ελλάδα, διευρύνοντας την γκάμα  των παρεχόμενων λύσεων και το ξεκλείδωμα στο έπακρο των δυνατοτήτων των πελατών μας με μέσο την Υψηλή Τεχνολογία. Κύρια συστατικά της επιτυχούς πορείας μας αποτελούν η συστηματική επένδυση τόσο σε οργάνωση και υποδομή, όσο σε τεχνογνωσία και εξειδίκευση. Με γνώμονα τα παραπάνω, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο χώρο της Υψηλής Τεχνολογίας, έχοντας  στη φαρέτρα μας τα πιο σύγχρονα εργαλεία.
Βασιζόμενοι σε Open  Source  εργαλεία, πλατφόρμες και τεχνολογίες με γνώμονα πάντα την ποιότητα  και την αξιοπιστία των υπηρεσιών μας, προσφέρουμε λύσεις  με τη βέλτιστη σχέση  τιμής και απόδοσης, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες  των πελατών μας.

Αποστολή αλλά και διαχρονική δέσμευση μας αποτελεί η διαρκής προσπάθειά μας για την βελτίωση της ποιότητας  των προϊόντων και των υπηρεσιών μας σε όλα  τα επίπεδα :
infokey Παρέχουμε λύσεις  εστιάζοντας και κατανοώντας τις πραγματικές ανάγκες  των πελατών μας …και όχι απλά  καλύπτοντας τις απαιτήσεις  τους
infokey Παρέχουμε εξειδικευμένες (ad hoc) …και όχι γενικές λύσεις  (one-size-fits-all)
infokey Στοχεύουμε σε μακροχρόνιες συνεργασίες …και όχι περιστασιακές λύσεις

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εμείς στην Infokey αντιπροσωπεύουμε διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους  και, σε συνεργασία με εγχώρια Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, αναπτύσσουμε και παρέχουμε εφαρμογές και προϊόντα προστιθέμενη αξίας (value-add- ed) για:
infokey Large-scale AFIS, μικτή βιομετρική ταυτοποίηση και ανάγνωση ταξιδιωτικών εγγράφων: Παρέχουμε λύσεις  ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ατόμων με βάση  τα βιομετρικά τους δεδομένα και τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα (αναγνώριση δακτύλου, προσώπου, ίριδας ματιού,  φωνής, E-Passport)  σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (NIST, ISO, FBI).
infokey «Έξυπνα» συστήματα ασφαλείας: παρέχουμε συστήματα ελέγχου πρόσβασης, με τη χρήση της βιομετρικής τεχνολογίας (Biometrics), τις μεθόδους ανάλυσης περιεχομένου βίντεο (Video Content Analysis) και των μεθόδων Τεχνητής Όρασης  (Computer Vision).
infokey Καταγραφή του χρόνου απασχόλησης Προσωπικού (Time and  Attendance): παρέχουμε ολοκληρωμένα συστήματα καταγραφής των εργατοωρών του Προσωπικού επιχειρήσεων, η λειτουργία των  οποίων βασίζεται είτε σε βιομετρικές  μεθόδους ή στη χρήση επαγωγικών (proximity) καρτών.
infokey Γνησιότητα ηλεκτρονικών εγγράφων: Αναπτύσσουμε και παρέχουμε ολοκληρωμένα συστήματα για την χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών ως προς  τη λήψη,  την ταυτοποίηση, την έγκριση  και την συγκατάθεση του υπογράφοντα στα ηλεκτρονικά έντυπα.
infokey Προηγμένες λύσεις  υψηλής τεχνολογίας: Εκπόνηση  και δημιουργία εξειδικευμένης διασύνδεσης λογισμικών (Software) με συσκευές (Hardware) για την κάλυψη των ειδικών  αναγκών κάθε επαγγελματικού κλάδου.
infokey Καθετές Εφαρμογές Διαχείρισης: παρέχουμε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κλάδους, όπως  οι υπηρεσίες άθλησης, η παροχή υγειονομικής περίθαλψης, η διαχείριση ομίλων (clubs) και γενικά η παροχή υπηρεσιών, τα οποία  προσαρμόζονται  στις εξειδικευμένες ανάγκες  κάθε επιχείρησης με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία τους.