Έκδοση κατάστασης καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές μέσω του PGM Software

Έκδοση κατάστασης καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές μέσω του PGM Software

Με την ΠΟΛ. 1011/ 21.01.2013 τα γυμναστήρια και οι σχολές χορού και πολεμικών τεχνών εντάχθησαν στις διατάξεις των ΠΟΛ. 1195/ 12.10.2012  Α.Υ.Ο και ΠΟΛ. 1077/ 26.03.2012  Α.Υ.Ο. Συγκεκριμένα υποχρεώνονται στην απευθείας διαβίβαση στη Γ.Γ.Π.Σ του Υπουργείου Οικονομικών ηλεκτρονικής κατάστασης καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές ανά ημερολογιακό έτος μέσω διαδικτύου σε ετήσια βάση, αρχής γενομένης με τα στοιχεία της χρήσης 2011.

 

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

 

  1. ΑΦΜ υπόχρεου προς καταβολή. Για την εφαρμογή της παρούσης ως υπόχρεος θεωρείται ο γονέας ή ο κηδεμόνας ή τρίτο πρόσωπο που καταβάλει σταθερά τα δίδακτρα σε όλη τη διάρκεια του έτους.
  2. Ονοματεπώνυμο υπόχρεου, εφόσον δεν έχουν δοθεί στοιχεία για το ΑΦΜ αυτού εως την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης.
  3. Ποσό καταβληθέντων διδάκτρων και ποσό αμοιβών για τυχόν πρόσθετες παροχές (εξέταστρα, μεταφορικά, διατροφή, αθλοπαιδίες, ιδιαίτερα μαθήματα κ.τ.λ).

Οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων, σχολών χορού και πολεμικών τεχνών που τηρούν τα οικονομικά και λοιπά στοιχεία πελατολογίου στο PGM Software μπορούν να εκπληρώσουν την προαναφερόμενη υποχρέωση, αφού η εταιρία μας ανέπτυξε την λειτουργικότητα για την αυτόματη δημιουργία του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου. Δεδομένου ότι, τα στοιχεία πρέπει να διαβιβαστούν στην Γ.Γ.Π.Σ. εως και την 20-02-2013 και τυχόν μη τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων ή δήλωση ανακριβών στοιχείων μπορεί να επιφέρει σημαντικού ύψους διοικητικό πρόστιμο, οι πελάτες μας που επιθυμούν να αποκτήσουν την συγκεκριμένη λειτουργικότητα θα πρέπει να επικοινωνήσουν έγκαιρα στην εταιρία  μας, προκειμένου να αναβαθμίσουν την εφαρμογή τους, καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιμο.

 

Share this post