Εφαρμογές Κινητών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Η εξάπλωση της χρήσης έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones) και tabletPC με εντυπωσιακούς ρυθμούς και η σύζευξη διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας έχουν αυξήσει τις απαιτήσεις των χρηστών. Πλέον καθίσταται εφικτή μέσω της κινητής τηλεφωνίας η ψυχαγωγία του χρήστη με τη λήψη μουσικής και ηλεκτρονικών παιχνιδιών, η επικοινωνία με φίλους, η ανταλλαγή απόψεων, ο εντοπισμός γεωγραφικών σημείων και η πλοήγηση μέσω GPS, η προώθηση και διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών, η διενέργεια χρηματικών και τραπεζικών συναλλαγών, κ.ά. πολλές δραστηριότητες.

Η εμπορική παρουσία και δραστηριοποίηση μέσω εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας μόνο οφέλη μπορεί να προσφέρει σε μία επιχείρηση. Με σχετικά χαμηλό κόστος αποκτά άμεση και αμφίδρομη πρόσβαση σε ένα αγοραστικό κοινό, στο οποίο μπορεί με ένα σύγχρονο και πρωτότυπο τρόπο να προωθεί τα προϊόντα και υπηρεσίες της και να αυξάνει τις πωλήσεις της. Παράλληλα, με κατάλληλες εφαρμογές μπορεί να βελτιώσει την ενδοεταιρική επικοινωνία μέσω των κινητών τηλεφώνων του Προσωπικού και των συνεργατών της, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της. Όλα αυτά συμβάλλουν στην ενίσχυση της εταιρικής εικόνας σαν μία σύγχρονη και ανοιχτόμυαλη επιχείρηση.

Η εταιρία μας διαθέτει την εμπειρία και τους πόρους για την υλοποίηση οποιουδήποτε έργου εφαρμογής κινητών τηλεφώνων τόσο σε iOS όσο και σε Android για λογαριασμό τρίτου, αναλαμβάνοντας:

το σχεδιασμό και ανάπτυξή της,
την υποβολή, έγκριση και τοποθέτησή της στα AppStores, και
την τεχνική υποστήριξή της.