Ταυτοποίηση με Βιομετρικά Χαρακτηριστικά

 • Φωνητική αναγνώριση

  Η τεχνολογία φωνητικής αναγνώρισης VeriSpeak διατίθεται ως πακέτο ανάπτυξης λογισμικού που επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογών α) stand alone και β) web based σε πλατφόρμες Microsoft Windows, Linux, Mac OS X και Android.

  420,361.065,16 Με ΦΠΑ
 • Μικτά Βιομετρικά Συστήματα

  Ένα μικτό βιομετρικό σύστημα ταυτοποίησης (multi-biometrics) συνδυάζει δύο ή περισσότερες βιομετρικές μεθόδους, εκμεταλλευόμενο τα πλεονεκτήματα καθεμίας από αυτές για την επίτευξη ακόμα μεγαλύτερης πιστότητας και αξιοπιστίας. Αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα σημαντική για συστήματα, που χρησιμοποιούν διαδικασίες 1:Ν–ταυτοποιήσεων και διαχειρίζονται μεγάλες βάσεις δεδομένων, διότι μειώνουν την πιθανότητα αποδοχής σφάλματος.

  3.211,606.187,60 Με ΦΠΑ
 • Αναγνώριση Προσώπου

  Παρότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανθρωπίνων πρόσωπων δεν παρουσιάζουν την μοναδικότητα των ακροδαχτύλων και της ίριδας των ματιών, με αποτέλεσμα η αξιοπιστία της ταυτοποίησης προσώπου να είναι ελαφρώς μικρότερη, η μέθοδος αυτή είναι μια σημαντική εναλλακτική λύση για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός βιομετρικού συστήματος ταυτοποίησης. Τα κύρια πλεονεκτήματά της είναι η ευκολία εφαρμογής (δεν απαιτείται η φυσική επαφή του αντικειμένου με τη συσκευή ανίχνευσης), η κοινωνική αποδοχή της (το πρόσωπο είναι συνεχώς ορατό) και το χαμηλό κόστος (δεν απαιτείται τεχνολογικά προηγμένος εξοπλισμός).
  420,361.065,16 Με ΦΠΑ