Τεχνητή Όραση και Νοημοσύνη

  • Τεχνητή όραση

    Όλοι οι άνθρωποι έχουν το έμφυτο χάρισμα να αναγνωρίζουν τα φυσικά αντικείμενα. Δηλαδή άπαξ και δουν ένα αντικείμενο, μπορούν να το αναγνωρίσουν ξανά είτε βρίσκεται στο ίδιο ή σε διαφορετικό περιβάλλοντα χώρο. Σήμερα υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός εφαρμογών – από την ασφάλεια μέχρι τη βιομηχανική παραγωγή – όπου η αυτοματοποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης αντικειμένων είναι αποδοτικότερη, ασφαλέστερη ή οικονομικότερη, με τη χρήση ενός υπολογιστή με τη δυνατότητα αναγνώρισης αντικειμένων σε συνδυασμό με μια φωτογραφική μηχανή ή άλλη οπτική συσκευή λήψης εικόνων (δεδομένων).
    420,36 Με ΦΠΑ