Ολοκληρωμένες εφαρμογές διαχείρισης

  • IntelliParking – Έξυπνο Σύστημα Διαχείρισης Parking

    Το έξυπνο σύστημα διαχείρισης parking είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης parking μόνιμων και περιστασιακών πελατών, νέας γενιάς το οποίο ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες. Το σύστημα είναι πλήρως συμβατό με τις απαιτήσεις του φορολογικού κώδικα, και μπορεί να εκδώσει θεωρημένες αποδείξεις και τιμολόγια. Τα βασικά μέρη τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος είναι οι μπάρες πρόσβασης, τα τερματικά εισόδου - εξόδου & ο κεντρικός σταθμός διαχείρισης πελατών.  
    3.100,006.200,00 Με ΦΠΑ
  • PGMSoftware – Διαχείριση Αθλητικών Κέντρων

    Το PGMSoftwareTM συνιστά την πλέον αξιόπιστη ολοκληρωμένη εφαρμογή πλήρους διαχείρισης γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και συλλόγων, σχολών πολεμικών τεχνών, σχολών χορού, κέντρων ευεξίας (SPA) και ινστιτούτων ομορφιάς-αδυνατίσματος, όπως πιστοποιούν και οι εκατοντάδες εγκαταστάσεις του λογισμικού, που υποστηρίζουμε σήμερα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αναπτύχθηκε (και συνεχίζει να επεκτείνεται) με τη συμβολή έμπειρων επαγγελματιών του κλάδου ως ένα δυναμικό εργαλείο, με δυνατότητα κάλυψης των διαρκώς εξελισσόμενων - αλλά και των ιδιαίτερων - αναγκών των επιχειρήσεών τους.
    620,002.232,00 Με ΦΠΑ