Αναγνώριση Προσώπου

420,361.065,16 Με ΦΠΑ

Παρότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανθρωπίνων πρόσωπων δεν παρουσιάζουν την μοναδικότητα των ακροδαχτύλων και της ίριδας των ματιών, με αποτέλεσμα η αξιοπιστία της ταυτοποίησης προσώπου να είναι ελαφρώς μικρότερη, η μέθοδος αυτή είναι μια σημαντική εναλλακτική λύση για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός βιομετρικού συστήματος ταυτοποίησης. Τα κύρια πλεονεκτήματά της είναι η ευκολία εφαρμογής (δεν απαιτείται η φυσική επαφή του αντικειμένου με τη συσκευή ανίχνευσης), η κοινωνική αποδοχή της (το πρόσωπο είναι συνεχώς ορατό) και το χαμηλό κόστος (δεν απαιτείται τεχνολογικά προηγμένος εξοπλισμός).

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
Εκκαθάριση

Περιγραφή

Αρχή Λειτουργίας

Η διαδικασία ταυτοποίησης γίνεται σε δύο στάδια:

» αρχικά απαιτείται η ψηφιοποίηση ενός προσώπου μέσω μίας συσκευής λήψης εικόνων, π.χ. webcam, κάμερα ασφαλείας, σαρωτής φωτογραφιών, κ.λπ.
» στη συνέχεια η ταυτοποίηση επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός σύνθετου αλγορίθμου (μαθηματικής εξίσωσης), που απομονώνει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσώπου, που τα συγκρίνει με τα αντίστοιχα ιδιαίτερα γνωρίσματα των προσώπων, που οι απεικονίσεις τους τηρούνται σε κάποια βάση δεδομένων.

Εφαρμογές
» Έλεγχος πρόσβασης σε φυσικούς χώρους
» Ασφάλεια χρήσης λογισμικών – ταυτοποίηση χρηστών
» κ.ά.

Λογισμικά Πακέτα

Neurotechnology VeriLook Software Development Kit (SDK): Ο VeriLook είναι ένας αλγόριθμος αναγνώρισης προσώπου για την ανάπτυξη βιομετρικών εφαρμογών ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος (Microsoft Windows, Linux ή MacOSX), παρέχοντας:

» αυξημένη αξιοπιστία, δεδομένου ότι υπάρχουν περισσότερες από ένα εκατομμύριο εγκαταστάσεις του αλγορίθμου παγκοσμίως,
» γρήγορη και ακριβή πολλαπλή αναγνώριση προσώπων σε ζωντανή μετάδοση από κάμερα, αλλά και σε στατικές εικόνες (100.000 ταυτοποιήσεις προσώπου ανά δευτερόλεπτο),
» ανοχή στην οπτική γωνία λήψης του προσώπου (ανοχή σε περιστροφές μέχρι και 10 μοίρες προς οποιαδήποτε φορά σε σχέση με την ευθεία),
» αυξημένη ασφάλεια, καθώς ο αλγόριθμος αναγνωρίζει εάν η λήψη πραγματοποιείται από άνθρωπο ή φωτογραφία,
» λογικό κόστος εγκατάστασης, χάρη στη συμβατότητα με συσκευές λήψης εικόνας χαμηλού κόστους, όπως webcams ή άλλες κοινές φωτογραφικές μηχανές,
» υποστήριξη πληθώρας γλωσσών προγραμματισμού, λόγω της διαθεσιμότητας πακέτου SDK πολλαπλής πλατφόρμας (multiplatform SDK),
» δυνατότητα ενσωμάτωσης του σε συστήματα παρακολούθησης/ ασφαλείας,
» λογικές τιμές, ευέλικτη αδειοδότηση και δωρεάν υποστήριξη πελατών.
Διαθέσιμη Έκδοση

  • » Verilook 10.0 SDK, για βιομετρικές λογισμικές εφαρμογές ενός σταθμού εργασίας (PC-based).

Ελάχιστες Απαιτήσεις VeriLook 9.0 SDK 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του λογισμικού είναι οι ακόλουθες :

Χαρακτηριστικό Ελάχιστες απαιτήσεις
Συμβατότητα Λειτουργικό σύστημα Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
32-bit ή 64-bit
ή Linux 2.6 ή ανώτερο ή MAC 10.4
ή ανώτερο.
Επεξεργαστής Pentium 4 @ 2GHz ή μεγαλύτερος
Μνήμη DDR 1GB ή μεγαλύτερη
Σκληρός Δίσκος 10GB ή μεγαλύτερος
Κάμερα
Υποχρεωτικά