Αναγνώριση Αφής

420,361.065,16 Με ΦΠΑ

Η ταυτοποίηση ατόμων βάσει αφής στηρίζεται στη μοναδικότητα των αποτυπωμάτων που αφήνουν τα ανθρώπινα ακροδάχτυλα, όταν έρθουν σε επαφή με κάποια επιφάνεια. Γι’ αυτό τα δακτυλικά αποτυπώματα μπορούν να θεωρηθούν με ασφάλεια ως ένα είδος υπογραφής, που πιστοποιεί με ακρίβεια την ταυτότητα ενός ατόμου.

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
Εκκαθάριση

Περιγραφή

Αρχή Λειτουργίας

Η διαδικασία ταυτοποίησης γίνεται σε δύο στάδια:

» αρχικά απαιτείται η ψηφιοποίηση ενός δακτυλικού αποτυπώματος μέσω ενός σαρωτή / αναγνώστη αφής, είτε απ’ ευθείας από ένα ακροδάχτυλο ή από μία φωτογραφία ή από το αποκαλούμενο “λανθάνον δακτυλικό αποτύπωμα” απ’ ευθείας από τον τόπο του εγκλήματος ή της έρευνας.
» στη συνέχεια η ταυτοποίηση επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός σύνθετου αλγορίθμου (μαθηματικής εξίσωσης), που συγκρίνει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ψηφιοποιημένου δακτυλικού αποτυπώματος με τα αντίστοιχα ιδιαίτερα γνωρίσματα των δακτυλικών αποτυπωμάτων, που οι απεικονίσεις τους τηρούνται σε κάποια βάση δεδομένων.

Εφαρμογές

» Εγκληματολογία – εντοπισμός δραστών
» Καταγραφή χρόνου εργασίας προσωπικού εταιριών
» Έλεγχος πρόσβασης σε φυσικούς χώρους
» Μηχανές αναζήτησης που αναγνωρίζουν αντικείμενα από φωτογραφίες
» Ασφάλεια χρήσης λογισμικών – ταυτοποίηση χρηστών
» Εφαρμογές διαδικτύου (ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική τραπεζική, κ.ά.)

 

Λογισμικά Πακέτα

Neurotechnology VeriFinger Software Development Kit (SDK) : Ο VeriFinger είναι ένας αλγόριθμος αναγνώρισης αφής για την ανάπτυξη βιομετρικών εφαρμογών ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος (Microsoft Windows, Linux ή MacOSX), παρέχοντας:

» αυξημένη ακρίβεια ταυτοποίησης και επαναληπτικότητα, χρησιμοποιώντας την προηγμένη τεχνική ‘minutiae points’, δηλ. η ταυτοποίηση βασίζεται όχι σε ολόκληρο το δακτυλικό αποτύπωμα, αλλά σε εντοπισμένες περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα,
» αξιοπιστία, διότι έχει ληφθεί πρόνοια για την εξάλειψη του οπτικού θορύβου ή την καταγραφή του δακτυλικού αποτυπώματος υπό γωνία,
» ταχύτατη απόκριση αλγορίθμου (μέχρι 40.000 ταυτοποιήσεις δακτυλικών αποτυπωμάτων ανά δευτερόλεπτο), ακόμη και για εφαρμογές με έναν μεγάλο αριθμό χρηστών,
» τήρηση συμπιεσμένων προτύπων δακτυλικών αποτυπωμάτων και βάσης δεδομένων απεριόριστου μεγέθους,
» υποστήριξη πληθώρας σαρωτών/ αισθητήρων αφής και γλωσσών προγραμματισμού, λόγω της διαθεσής του ως SDK πολλαπλής πλατφόρμας (multiplatform SDK),
» πλήρη πιστοποίηση κατά NIST MINEX και βραβεύσεων στο Διαγωνισμό Ταυτοποίησης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων (FVC) από το 2000,
» ένα ευρύ φάσμα συστάσεων (περισσότερα από 1.500+ εμπορικά σήματα προϊόντων τελικών χρηστών από 100+ χώρες χρησιμοποίησαν τον αλγόριθμο VeriFinger κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών),
» λογικές τιμές, ευέλικτη αδειοδότηση και δωρεάν υποστήριξη πελατών.
Διαθέσιμη Έκδοση

  • » Verifinger 10.0 SDK,για βιομετρικές λογισμικές εφαρμογές ενός σταθμού εργασίας (PC-based).
  • » FingerCell 3.1 SDK, για δικτυακές και διαδικτυακές βιομετρικές λογισμικές εφαρμογές.
  • » Free Fingerprint Verification SDK, ως υποσύστημα σε ειδικές λογισμικές εφαρμογές, όπου απαιτείται περιορισμένη βάση πρότυπων δακτυλικών αποτυπωμάτων (μέχρι 10). Διατίθεται δωρεάν.

Ελάχιστες Απαιτήσεις VeriFinger 10.0 SDK 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του λογισμικού είναι οι ακόλουθες :

Χαρακτηριστικό Ελάχιστες απαιτήσεις
Συμβατότητα Λειτουργικό σύστημα Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
32-bit ή 64-bit
ή Linux 2.6 ή ανώτερο ή MAC 10.4
ή ανώτερο.
Επεξεργαστής Pentium 4 @ 2GHz ή μεγαλύτερος
Μνήμη DDR 1GB ή μεγαλύτερη
Σκληρός Δίσκος 1GB ή μεγαλύτερος
Αναγνώστης Αφής
Υποχρεωτικά


Ελάχιστες Απαιτήσεις FingerCell 3.1 SDK

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του λογισμικού είναι οι ακόλουθες :

Χαρακτηριστικό Ελάχιστες απαιτήσεις
Συμβατότητα Οποιοδήποτε smartphone ή tablet ή αλλη συσκευή η οποία τρέχει Android 2.3 (API 9) OS ή ανώτερο.
Επεξεργαστής ARM @ 1GHz με Hardware floating-point υποστήριξη ή μεγαλύτερος. Επεξεργαστές με μικρότερη ταχύτητα μπορούν να υποστηρίξουν την εφαρμογή, που όμως θα λειτουργεί πιο αργά.
Μνήμη 20MB ή μεγαλύτερη
Χώρος στην SD:
100MB ή μεγαλύτερος