Έλεγχος Η/Υ με την ίριδα

Έλεγχος Η/Υ με την ίριδα

1.103,60 Με ΦΠΑ

Η ανεξάρτητη απο υλικό εξοπλισμό τεχνολογία του αλγόριθμου SentiGaze, εκτελεί παρακολούθηση των σημείων που κοιτάει η ίριδα του ματιού, σε πραγματικό χρόνο χωρίς καμία φυσική επαφή. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή θερμικού χάρτη των σημείων που κοιτάει η ίριδα του ματιού και για τον έλεγχο εφαρμογών με βάση την κίνηση του ματιού (εύχρηστο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες).

Περιγραφή

 Ο αλγόριθμος SentiGaze έχει σχεδιαστεί για προγραμματιστές οι οποίοι θέλουν να εκτελείται στις εφαρμογές τους παρακολούθηση της κίνησης της ίριδας στον Η/Υ. Η τεχνολογία λειτουργεί με τη χρήση κοινού Η/Υ και κάμερας. Η ευκολία της χρήσης του SemiGaze εξασφαλίζεται από την χωρίς καμία επαφή παρακολούθηση της κίνησης της ίριδας, τον υπολογισμό μεγέθους της οθόνης και τη θέση του χρήστη. Το SemiGaze είναι διαθέσιμο ως πακέτο λογισμικού το οποίο παρέχεται για την ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης με βάση την κίνηση της ίριδας για πλατφόρμα Windows Microsoft.

 

Πλεονεκτήματα SentiGaze SDK

 

 • Δεν απαιτείται εξειδικευμένο υλικό, μόνο κάμερα και ένας κοινός Η/Υ.
 • Δεν χρειάζεται φυσική επαφή για τον εντοπισμό της κίνησης της ίριδας.
 • Υπολογισμός του μεγέθους της οθόνης και της απόστασης του χρήστη απο την οθόνη.
 • Παρακολούθηση της κίνησης της ίριδας σε πραγματικό χρόνο.
 • Παραγωγή θερμικού χάρτη και άλλων (βασισμένων στην κίνηση της ίριδας) στατιστιστικών, για ένα ή περισσοτερα υποκείμενα.
 • Έλεγχος της εφαρμογής με την κίνηση της ίριδας ως δείκτη.
 • Εύχρηστο για άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • Συμβατό με άλλα προϊόντα της Neurotechnology.

 

Χαρακτηριστικά και δυνατότητες του SentiGaze 

Η τεχνολογία του SentiGaze για τον εντοπισμό κίνησης της ίριδας του ματιού, έχει σχεδιαστέι για να χρησιμοποιείται σε έναν κοινό Η/Υ με τη χρήση κοινής κάμερας. Η τεχνολογία του SentiGaze βρίσκει εφαρμογή:

 • Έρευνα και ανάλυση βασισμένη σε θερμικό χάρτη για ένα ή περισσότερα υποκείμενα.
  • Χρηστικότητα ιστοσελίδων και εφαρμογών.
  • Προβολή ταινίας.
  • Έρευνα για τις διαφημίσεις στην τηλεόραση και για τις στατικές διαφημίσεις (αφίσες, τοποθέτηση προϊόντων κλπ).
 •  Έλεγχο συσκευών και εφαρμογών.
  • Απόλυτο ή μερικό έλεγχο συσκευής ή εφαρμογής.
  • Εργασία με πολλαπλές οθόνες.
  • Ηλεκτρονικά παιχνίδια.
  • Προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες.
  • Ιατρική και Επιστημονική έρευνα.

Συστάσεις και προδιαγραφές

 • Η κάμερα πρέπει να τοποθετείται κάτω από την οθόνη. Οι κάμερες των laptop δεν είναι κατάλληλες λόγω της σταθερής θέσης στην οποία είναι τοποθετημένες, για τον λόγο αυτό συνίσταται η χρήση ξεχωριστής εξωτερικής κάμερας.
 • Η θέση του χρήστη θα πρέπει να απέχει απο την οθόνη 45-80 εκατοστά. Η ιδανική απόσταση απο την οθόνη είναι στα 60 εκατοστά.
 • Το SentiGaze υποστηρίζει μεγέθη οθόνης μέχρι και 24″ (61 εκατοστά).
 • Η διαμέτρηση απόστασης του χρήστη και του μεγέθους της οθόνης θα πρέπει να γίνεται πρίν ο χρήστης ξεκινήσει την εργασία του σε συγκεκριμένο Η/Υ και με συγκεκριμένη κάμερα με εφαρμογή βασισμένη στο SentiGaze. Η διαδικασία της διαμέτρησης είναι πολύ απλή αφού η εφαρμογή κατευθύνει τον χρήστη να κοιτάξει σε συγκεκριμένα σημεία της οθόνης του. Υπάρχουν τρείς τρόποι διαμέτρησης με 9, 12 και 16 σημεία.

 

 Ελάχιστες Απαιτήσεις SentiGaze 1.1 SDK 

 • Η/Υ με επεξεργαστή x86(32-bit) ή x86-64(64-bit).Απαιτείται επεξεργαστής τουλάχιστον 2GHz. Προτείνεται 3GHz ή γρηγορότερη CPU, για την εκτέλεση αναλύσεων σε εφαρμογές.
 • Για εφαρμογή βασισμένη στο SentiGaze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 256MB ελεύθερης RAM.
 • Η κάμερα θα πρέπει να είναι προσβάσιμη μέσω της διεπαφής DirectShow. Η ανάλυση της κάμερας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 640×480 pixels. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί κάμερα υψηλής ανάλυσης αφού ο αλγόριθμος είναι σε θέση να μεταβάλλει την κλίμακα μεγέθους της εικόνας για την βέλτιστη απόδοση.
 • Microsoft Window XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012, 64-bit μόνο.
 • Microsoft.NET framework 3.5 ή νεότερο (για χρήση .NET)
 • Microsoft Visual Studio 2008 SP1 ή νεότερο (για την ανάπτυξη εφαρμογών σύμφωνα με C/C++, C#, Visual Basic .NET)