Διασύνδεση του PGMSoftware με την πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ

Διασύνδεση του PGMSoftware με την πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ

Η myDATA, δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application, είναι η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, με την οποία η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Κύριο στόχο του εν λόγω μετασχηματισμού αποτελεί η δυνατότητα κάθε επιχείρησης και επαγγεματία να παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή τα οικονομικά στοιχεία του, αλλά και η αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων, που θα τους απαλλάξει από υποχρεώσεις που έχουν σήμερα, όπως η υποβολή Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ).

Στις 30/9/2021 η έκδοση των ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA συμπλήρωσε ένα χρόνο πιλοτικής λειτουργίας κι από την 1/10/2021 έγινε υποχρεωτική η εγγραφή στην πλατφόρμα των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών με:

  • διπλογραφικά βιβλία και τζίρο άνω των € 50.000, και
  • απλογραφικά βιβλία και τζίρο άνω των € 100.000,

ενώ από την 1/11/2021 θα πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις και επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων των πληγεισών από την πανδημία, όπως αυτές του κλάδου fitness.

Τα παραστατικά εσόδων χρήσης 2021, που θα έχουν εκδοθεί μέχρι τις προαναφερόμενες ημερομηνίες υποχρεωτικής εγγραφής, θα πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31/3/2022.

Για τις μηχανογραφημένες επιχειρήσεις και επαγγελματίες η διαβίβαση της σύνοψης των παραστατικών εσόδων στην ΑΑΔΕ γίνεται μέσω του λογιστικού – εμπορικού προγράμματος, που χρησιμοποιούν. Η εταιρία μας έχει προσαρμόσει το PGMSoftware στις διαδικασίες που αφορούν την πλατφόρμα myData και οι πελάτες μας που επιθυμούν να λάβουν τη συγκεκριμένη αναβάθμιση, παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στέλνοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: info@infokey.gr, προκειμένου να ορίσουμε ένα ραντεβού για τις απαραίτητες εργασίες από τεχνικό της εταιρίας μας μέσω διαδικτύου (distant administration) και να ενημερωθούν για το κόστος τους.

Share this post