Μικτά Βιομετρικά Συστήματα

3.211,606.187,60 Με ΦΠΑ

Ένα μικτό βιομετρικό σύστημα ταυτοποίησης (multi-biometrics) συνδυάζει δύο ή περισσότερες βιομετρικές μεθόδους, εκμεταλλευόμενο τα πλεονεκτήματα καθεμίας από αυτές για την επίτευξη ακόμα μεγαλύτερης πιστότητας και αξιοπιστίας. Αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα σημαντική για συστήματα, που χρησιμοποιούν διαδικασίες 1:Ν–ταυτοποιήσεων και διαχειρίζονται μεγάλες βάσεις δεδομένων, διότι μειώνουν την πιθανότητα αποδοχής σφάλματος.

Εκκαθάριση

Περιγραφή

Αρχή Λειτουργίας

Η διαδικασία ταυτοποίησης γίνεται σε δύο στάδια:

» αρχικά απαιτείται η συλλογή των βιομετρικών πληροφοριών (π.χ. ως ψηφιοποίηση δακτυλικών αποτυπωμάτων, προσώπου ή/ και ίριδας ματιού), μέσω μίας απλής ή σύνθετης συσκευής λήψης/ αισθητήρα.

» στη συνέχεια η ταυτοποίηση επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός συνδυασμένου αλγορίθμου (μαθηματικής εξίσωσης), που βάσει των συγκεκριμένων βιομετρικών πληροφοριών εξάγει ένα και μόνο αποτέλεσμα.

Εφαρμογές

» Έλεγχος πρόσβασης σε φυσικούς χώρους
» Ασφάλεια χρήσης λογισμικών – ταυτοποίηση χρηστών
» Συνοριακός έλεγχος – έκδοση βιομετρικών διαβατηρίων
» Καταγραφή χρόνου εργασίας προσωπικού εταιριών
» κ.ά.

Λογισμικά Πακέτα Neurotechnology Megamatcher Software Development Kit (SDK): Ο MegaMatcher είναι ένας συνδυασμένος αλγόριθμος αναγνώρισης αφής και προσώπου για την ανάπτυξη βιομετρικών εφαρμογών σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα (Microsoft Windows, Linux ή MacOSX), παρέχοντας: – ευρείας κλίμακας αυτόματη βιομετρική ταυτοποίηση με ακρίβεια, αξιοπιστία συστήματος, παραγωγικότητα, κλιμάκωση, κ.λπ. (400.0000 καταγραφές ανά δευτερόλεπτο και ενιαίο κόμβο συστάδων), – ταχεία αξιόπιστη ταυτοποίηση, χάρη στο νέο μεικτό αλγόριθμο ταυτοποίησης προσώπου – αφής, – ικανότητα ταυτοποιησης αποτυπωμάτων ακόμα και τριμμένων, λείων και λανθάνοντων ακροδακτύλων, – δυνατότητα παράλληλης ταυτοποίησης, χάρη στην κλιμακωτή αρχιτεκτονική συστάδων, συμβατή με πλήθος λειτουργικών συστημάτων, – ταχεία ταυτοποίηση δακτυλικού αποτυπώματος με τη χρήση του MegaMatcher Accelerator (10 εκατομμύρια ταυτοποιήσεις δακτυλικών αποτυπωμάτων ανά δευτερόλεπτο), – υποστήριξη του BioAPI 2.0 και άλλων ANSI και ISO βιομετρικών προτύπων, – πλήρης πιστοποίηση κατά NIST MINEX, που εντάσσει το MegaMatcher στον επίσημο κατάλογο των προμηθευτών της κυβέρνησης των Η.Π.Α. για πανεθνικές εφαρμογές, όπως την έκδοση βιομετρικών διαβατηρίων και το συνοριακό έλεγχο, – ελκυστική αναλογία κόστους/ απόδοσης, και – ευέλικτη αδειοδότηση χρηστών. Διαθέσιμη Έκδοση

  • » MegaMatcher 11.0 Standard SDK, για δικτυακές βιομετρικές λογισμικές εφαρμογές, που διαχειρίζονται βάσεις δεδομένων με μέχρι 1.000.000 καταχωρίσεις.
  • » MegaMatcher 11.0 Extended SDK, για δικτυακές βιομετρικές λογισμικές εφαρμογές, που διαχειρίζονται βάσεις δεδομένων απεριόριστου μεγέθου.

Ελάχιστες Απαιτήσεις MegaMatcher 10.0 SDK

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του λογισμικού είναι οι ακόλουθες :

Χαρακτηριστικό Ελάχιστες απαιτήσεις
Συμβατότητα Λειτουργικό σύστημα Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
32-bit ή 64-bit
ή Linux 2.6 ή ανώτερο.
Επεξεργαστής Pentium 4 @ 2GHz με SSE2 υποστήριξη ή μεγαλύτερος
Μνήμη DDR 256MB ή μεγαλύτερη
Κάμερα Οποιαδήποτε Web Camera & IP Camera


Ελάχιστες Απαιτήσεις MegaMatcher Embedded 1.2 SDK

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του λογισμικού είναι οι ακόλουθες :

Χαρακτηριστικό Ελάχιστες απαιτήσεις
Συμβατότητα Οποιοδήποτε smartphone ή tablet ή αλλη συσκευή η οποία τρέχει Android 2.3 (API 9) OS ή Linux 2.6 ή ανώτερο.
Επεξεργαστής ARM @ 1GHz με Hardware floating-point υποστήριξη ή μεγαλύτερος. Επεξεργαστές με μικρότερη ταχύτητα μπορούν να υποστηρίξουν την εφαρμογή, που όμως θα λειτουργεί πιο αργά.
Μνήμη 20MB ή μεγαλύτερη
Χώρος στην SD:
100MB ή μεγαλύτερος
Κάμερα Οποιαδήποτε Camera με ανάλυση 0.3 MPixel